Panoramata | Tvorba webových stránek | Corporate identity | Loga | Obalový design | Společenské akce | Lepená reklama | Dárkové předměty

Sekce: WebdesignVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Realizace: 2016

Internetové stránky „Katedra elektroenergetiky – 410“

Katedra elektroenergetiky zajišťuje výuku v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu oboru elektroenergetika. Navazující magisterské studium se dělí na tři zaměření: přenos a distribuce elektrické energie, výroba elektrické energie a elektrické stroje a přístroje. Vychovává elektroinženýry se znalostí silnoproudé elektrotechniky, schopné se adaptovat na řešení odborných problémů v různých oblastech elektrotechniky a se speciálními znalostmi, které mohou využít při řešení problémů v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie.

epe.vsb.cz
Souvisejici reference


Logotyp katedry 410

Katedra zajišťuje výuku některých odborných předmětů pro studijní program Elektrotechnika, hlavně však pro obor Elektroenergetika.

Tvorba loga
 

Roll up Katedry elektroenergetiky

Katedra zajišťuje výuku některých odborných předmětů pro studijní program Elektrotechnika, hlavně však pro obor Elektroenergetika.

Velkoplošná reklama
 
 Vzděláváme zaměstnance Operační program Zaměstnanost

Mobilní aplikace Android Mobilní aplikace iOS