Panoramata | Tvorba webových stránek | Corporate identity | Loga | Obalový design | Společenské akce | Lepená reklama | Dárkové předměty

MARF

Tiskoviny / Tisková grafika

Firemní tiskoviny jsou komunikačním prostředkem pro vnitřní potřeby firem i pro vztahy s externím prostředím. Veškeré tiskoviny charakterizují vaši firmu, ať už jde o hlavičkový papír s obálkou potištěnou firemním logem nebo vizitky. Firemní tiskoviny je vhodné vytvářet jednotně, v rámci konceptu corporate identity, společně s dalšími materiály, aby se udržela jednotná vizuální linie.

Vytvoříme pro vás nejen grafické návrhy pro jakékoliv tiskoviny, ale vytiskneme je a dodáme přímo do vaší firmy. Zaměřujeme se na propagační tiskoviny s reklamní funkcí, především brožury, letáky, plakáty, pozvánky, výroční zprávy, certifikáty, složky, diplomy, katalogy, atd.

Letáček a vizitka farmy Klokočov - Tiskoviny / Tisková grafika

Letáček a vizitka farmy Klokočov

Farma Klokočov produkuje biozemědělství, což je způsob hospodaření, který bere o …


Vizitky  DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY - Tiskoviny / Tisková grafika

Vizitky DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY

Společnost Dvořák, lesy, sady, zahrady se zabývá lesnickou činností. V současné době je členěna na středisko lesní výroby, středisko zeleně, středisko …


Brožura ONKO pomoc - Tiskoviny / Tisková grafika

Brožura ONKO pomoc

Společnost, jejímž cílem je zaměstnávat zdravotně znevýhodněné osoby v Karviné a okolí.


Pozvánka na Janáčkův máj - Tiskoviny / Tisková grafika

Pozvánka na Janáčkův máj

Posláním akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace je:

  • zajistit dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezp …

Výroční zpráva společnosti OVAK - Tiskoviny / Tisková grafika

Výroční zpráva společnosti OVAK

Posláním akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace je:

  • zajistit dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizování a následné čištění odpadních vod…

Výroční zpráva společnosti HTS - Tiskoviny / Tisková grafika

Výroční zpráva společnosti HTS

Havířovská teplárenská společnost, a.s., jejíž zakladatel je Město Havířov, vznikla 9. 10. 1995 v souvislosti s privatizací Bytového podniku Havířov. Havířovská teplárenská společnost, a.s. je distribuční společností, která zajišťuje dodávku tepla a teplé vody pro domácnosti, dále pro občanskou vybavenost města a podnikatelskou­ sféru.


Leták pro prodejnu s farmářskými produkty - Tiskoviny / Tisková grafika

Leták pro prodejnu s farmářskými produkty

Prodejna s farmářskými produkty – sýry a máslo na váhu z Opavska, koření od Prostějova, uzeniny z Dobré, čerstvý chléb ze Staré Vsi nad Ondřejnicí a m …


Letáky - tepelné úspory - Tiskoviny / Tisková grafika

Letáky – tepelné úspory

ČEZ Teplárenská, a.s. vyrábí, dodává a prodává teplo koncovým zákazníkům ve všech lokalitách, ve kterých Skupina ČEZ vla …


Brožura „Provozování tepelných zařízení a doplňkové služby“ - Tiskoviny / Tisková grafika

Brožura „Provozování tepelných zařízení a doplňkové služby“

ČEZ Teplárenská, a.s. vyrábí, dodává a prodává teplo koncovým zákazníkům ve všech lokalitách, ve kterých Skupina ČEZ vlastní a provozuje vhodné zdroje …


Brožura „Energetické služby - řešení legislativních povinností“ - Tiskoviny / Tisková grafika

Brožura „Energetické služby – řešení legislativních povinností“

ČEZ Teplárenská, a.s. vyrábí, dodává a prodává teplo koncovým zákazníkům ve všech lokalitách, ve kte …


Výroční zpráva společnosti HOMOLA - Tiskoviny / Tisková grafika

Výroční zpráva společnosti HOMOLA

Stěžejní náplň činnosti společnosti tvoří výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a pozemní stavitelství. Mezi významné obchodní aktivity patří provozování areálu Průmyslového centra Ostrava s množstvím výrobních, skladových a kancelářských ploch a jejich pronájem. K dalším obchodním aktivitám patří realitní činnost – prodej stavebních parcel v atraktivních lokalitách Opavska.


Brožura „Energetické úspory a poradenství“ - Tiskoviny / Tisková grafika

Brožura „Energetické úspory a poradenství“

ČEZ Teplárenská, a.s. vyrábí, dodává a prodává teplo koncovým zákazníkům ve všech lokalitách, ve kte …


Brožura „Napojení na sítě centrálního zásobování teplem“ - Tiskoviny / Tisková grafika

Brožura „Napojení na sítě centrálního zásobování teplem“

ČEZ Teplárenská, a.s. vyrábí, dodává a prodává teplo koncovým zákazníkům ve všech lokalitách, ve kterých Skupina ČEZ vla …


Katalog - profil společnosti HOMOLA - Tiskoviny / Tisková grafika

Katalog – profil společnosti HOMOLA

Stěžejní náplň činnosti společnosti tvoří výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a pozemní stavitelství. Mezi významn …


Informační bulletin VZP 1/2014 - Tiskoviny / Tisková grafika

Informační bulletin VZP 1/2014

VZP je s více než 6 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České repub …


Informační bulletin VZP 1/2013 - Tiskoviny / Tisková grafika

Informační bulletin VZP 1/2013

VZP je s více než 6 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České repub …


Informační bulletin VZP 2/2013 - Tiskoviny / Tisková grafika

Informační bulletin VZP 2/2013

VZP je s více než 6 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České repub …


Letáky „POWER PRODUCER“, „INDUSTRY“, „MUNICIPALITY“ - Tiskoviny / Tisková grafika

Letáky „POWER PRODUCER“, „INDUSTRY“, „MUNICIPALITY“

Společnost působící v oblasti energetického poradenství a životního prostředí. Nabízí zpracování stu …


Složka „ENERGETICKÉ SLUŽBY“ - Tiskoviny / Tisková grafika

Složka „ENERGETICKÉ SLUŽBY“

Společnost působící v oblasti energetického poradenství a životního prostředí. Nabízí zpracování studií proveditelnosti, …


Leták „Den otevřených dveří“ - Tiskoviny / Tisková grafika

Leták „Den otevřených dveří“

Střední škola technických oborů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600.


Propagační samolepka - autolaky - Tiskoviny / Tisková grafika

Propagační samolepka – autolaky

Společnost prodávající autolaky a produkty pro lakovny. Také dodává, instaluje a servisuje lakovací …


Tenisový ples - plakát a vstupenky - Tiskoviny / Tisková grafika

Tenisový ples – plakát a vstupenky

Tenisové kurty, hala, tenisová škola Havířov. Areál se nachází v krásném prostředí u lesa v Havířově – Životicích. Pro návštěvníky je připraven antuko …


Inzerát - ohodnocené produkty „Česká chuťovka“ - Tiskoviny / Tisková grafika

Inzerát – ohodnocené produkty „Česká chuťovka“

Bivoj a.s. je výrobce a distributor plného sortimentu masa a masných výrobků v kvalitě, která odráží …


Letáky Pomůžeme Vám k úsporám - Tiskoviny / Tisková grafika

Letáky Pomůžeme Vám k úsporám

Společnost se zabývá tvorbou energetických průkazů náročnosti budov, inženýrskými a konzultačními službami v oblasti úspor a efektivního provozu energ …Vzděláváme zaměstnance Operační program Zaměstnanost

Mobilní aplikace Android Mobilní aplikace iOS facebook profil MARF twitter profil MARF