Panoramata | Tvorba webových stránek | Corporate identity | Loga | Obalový design | Společenské akce | Lepená reklama | Dárkové předměty

Sekce: Tvorba webových stránekTribo, o. s.

Realizace: 2007

Tribologie a příbuzné obory

TRIBO, o.s. je organizace profesních pracovníků, strojařů a techniků zajímajících se o tribologii a příbuzné obory. Posláním společnosti je uspokojování a prosazování odborných a společenských zájmů členů, rozvíjení jejich tvůrčích schopností a odborných znalostí. Činnost sdružení je zaměřena na prohlubování odborné kvalifikace profesních pracovníků, šíření technických znalostí v oblasti tribologie, seznámení s novinkami v tribodiagnostice, platnou legislativou apod. Pro své členy, širší technickou i laickou veřejnost organizuje odbornou zájmovou činnost s cílem získávat nové informace v oboru a podporovat výměnu zkušeností z ostatních příbuzných oborů.

www.triboos.cz


Tribologie a příbuzné obory


 

Vzděláváme zaměstnance Operační program Zaměstnanost

Mobilní aplikace Android Mobilní aplikace iOS facebook profil MARF twitter profil MARF