Panoramata | Tvorba webových stránek | Corporate identity | Loga | Obalový design | Společenské akce | Lepená reklama | Dárkové předměty

Jäkl Karviná, a.s.

Vznik společnosti se váže k roku 1918, kdy na území dnešní společnosti vyrostly první objekty na výrobu vagónů. Název Jäkl, který převzal závod i výrobky, se váže k jménu rýmařovského kováře Jäkla, jehož patentu a zkušeností bylo využito při zavádění výroby podkov. Český název Jäklův železářský průmysl byl závodu přiznán v roce 1922. Významnými roky pro společnost byla léta 1929, kdy bylo započato s výrobou závitových trubek, 1931 a 1932, kdy se v sortimentu postupně objevily nejdříve otevřené a pak i uzavřené profily, tedy sortiment, který je nosným programem společnosti i v současné době. Firemní značka „JÄKL“ byla přenesena i na tyto výrobky a tzv. „Jäklovy profily“ vstoupily již tehdy do povědomí řady zákazníků. Dalším významným obdobím pak byla léta po r.1958, kdy byl podnik začleněn do NHKG, n.p., protože v následujících letech došlo k zásadním změnám v technologii. Bylo nahrazeno zastaralé kovářské svařování závitových trubek novou svařovací tratí, doplněnou o tahovou redukovnu. Byly modernizovány klíčové provozy závodu, t.j. profilovna, tažírna a pozinkovna. Posledním významným datem pro společnost je datum 1.4.1993, kdy po dohodě s Novou Hutí, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku samostatná obchodní společnost Jäkl Karviná, a.s.


Vybrané reference

Vzděláváme zaměstnance Operační program Zaměstnanost

Mobilní aplikace Android Mobilní aplikace iOS facebook profil MARF twitter profil MARF