Panoramata | Tvorba webových stránek | Corporate identity | Loga | Obalový design | Společenské akce | Lepená reklama | Dárkové předměty

Vítkovská zemědělská s.r.o.

Farma Klokočov produkuje biozemědělství, což je způsob hospodaření, který bere ohled na přirozený koloběh a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné zvířata a potraviny. Prioritou farmy je kvalita, nikoli kvantita produkce, která je založené na zásadách etického přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů a ochraně zdraví populace.


Vybrané reference

Placky U Stračeny

Sekce: Dárkové předměty … »»Vlajka farmy Klokočov

Sekce: Vlajky … »»Plachta farmy Klokočov

Sekce: Plachty … »»Vzděláváme zaměstnance Operační program Zaměstnanost

Mobilní aplikace Android Mobilní aplikace iOS facebook profil MARF twitter profil MARF