Reklama a marketing pod jednou střechou

Klidně si hoďte nohy nahoru. Náš kreativní tým pracuje za vás. Postaráme se o web i reklamu a přivedeme vám nové zákazníky.

Operační program Podnikání

Název projektu: Kamerový systém Full HD pro nástrčné a satelitní hlavy
Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025182
Příjemce: IBOS a.s.
Partner: MARF s.r.o.
Doba řešení: 1. 2. 2021 - 31. 5. 2023

Anotace projektu:

Předmětem projektu je vytvoření prototypu kamerového systému Full HD i pro malé nástrčné a satelitní hlavy. Bude tedy vytvořen nový miniaturní kamerový modul s rozlišením Full HD, který by byl použitelný pro nové výkyvné a axiální kamerové hlavy. Požadavky na tyto hlavy jsou vedle menších rozměrů také vyšší rozlišení a přenos po metalickém vedení. K novým hlavám bude vyvinut i nový laminátový kabel s vhodným přenosovým médiem a přijímač video signálu Full HD, včetně odpovídajícího firmware a SW.

Projekt řeší problém nedostatečného rozlišení kamery určené pro monitoring kanalizačních sítí, především pak přípojek a domovních rozvodů od DN25. HD rozlišení obrazu poskytne detailnější rozlišení drobných poškození povrchu potrubí a možnost přesnějšího měření ovalit a deformací optickou metodou za pomocí laseru.

Díky tomuto projektu dojde k vytvoření nového prototypu kamerového systému Full HD i pro malé nástrčné a satelitní hlavy. Tyto kamerové hlavy bude možné využívat s novou kamerovou nástavbou CamBoss HD a satelitním systémem (CamBoss SAT), který je schopen dělat prohlídky kanalizačních přípojek z hlavního řadu. Dále pak budou využívány s nástrčnými systémy a ovládacím boxem IBOX HD, který bude vyvinut ze současného IBOX systému.