Reklamní služby pod jednou střechou

Buďte v klidu a věnujte se čemu chcete… Náš tým profíků se o Vás postará.

Vzdělávání zaměstnanců

Název projektu, tj.: Firemní vzdělávání pro kvalifikační růst zaměstnanců společnosti MARF s. r. o.
Číslo projektu.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005441
Operační program: Operační program Zaměstnanost (zkráceně OP Z)
Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Projekt je zaměřen na realizaci vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti MARF s. r. o. za účelem zvýšení jejich odborných dovedností a prohloubení kvalifikace. Realizace vzdělávacích aktivit významně ovlivní kompetence zaměstnanců, jelikož byly stanoveny na základě identifikace potřeb zaměstnavatele v souvislosti s aktuální kvalifikací pracovníků